WELCOME TO SRISONGKRAM HOSPITAL

1. ประกวดราคา รายการเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กเซรย์

2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอกเป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้น

3. ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์

4. ประกาศ "รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ"

5. ประกาศ "รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเปล(งานผู้ป่วยนอก) และตำแหน่งเจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้"

6. ประกาศจังหวัดนครพนม (ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ กลุ่ม ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)new

 

7. ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ กลุ่ม ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)new 

8.ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารจ่ายกลาง จำนวน ๑ หลัง new

9.ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารโรงซักฟอก-โรงพัสดุ โรงตากผ้ากลางแจ้ง จำนวน ๒ หลังnew

10.ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์  จำนวน  ๘๘  รายการ new

11.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ new

12.ประกาศจังหวัดนครพนม โรงพยาบาลศรีสงคราม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน  ๙๙  รายการ new

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เว็บไซต์ภายนอก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1578716

Your IP: 34.239.158.223
Server Time: 2024-05-18 04:38:51