WELCOME TO SRISONGKRAM HOSPITAL

งาน ITA โรงพยาบาลศรีสงคราม 64-66

        ITA 64-66 

ITA 64 

        -ไตมาส 1 

        -ไตมาส 2

        -ไตมาส 3

        -ไตมาส 4

ITA 65     

        -ไตมาส 1 

        -ไตมาส 2

        -ไตมาส 3

        -ไตมาส 4

ITA 66      

        -ไตมาส 1 

        -ไตมาส 2

        -ไตมาส 3

        -ไตมาส 4

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เว็บไซต์ภายนอก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1519240

Your IP: 34.229.63.28
Server Time: 2023-11-28 11:13:30