WELCOME TO SRISONGKRAM HOSPITAL

ITA รพช.ศรีสงคราม (2564) ไตมาส 4

 ITA 64 ไตมาส 4
EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564
  ชุดที่ 1 กุมภาพันธ์  2564     ชุดที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
  การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานชุดที่ 1
  ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564
  ชุดที่ 1 เมษายน 2564    ชุดที่ 2 เมษายน 2564
  การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานชุดที่ 2
 EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  สขร.เดือนมีนาคม
  การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานมีนาคม
  สขร.เดือนเมษายน
  การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานเมษายน
  สขร.เดือนพฤษภาคม
  การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพฤษภาคม
 สขร.เดือนกรกฎาคม
       การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานกรกฎาคม

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เว็บไซต์ภายนอก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1144692

Your IP: 34.207.247.69
Server Time: 2021-11-30 15:54:43