WELCOME TO SRISONGKRAM HOSPITAL

ระบบงานภายใน

เข้าสู่ระบบ

Facebook

ประชาสัมพันธ์

newวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๗

newวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาน พ.ศ.๒๕๖๗

newวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่  ๑

newวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ ๒

newวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และพนักงานพิมพ์

newวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

newวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
newวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ

newวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ลูกจ้างเหมาบริการ  จำนวน ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน ๒ อัตรา

newวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๖ อัตรา

newวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗  อัตรา

newวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๔ รายการ

newวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

newวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน ๒ อัตรา
newวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๖ อัตรา
newวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ อัตรา

newวันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๙๐ ตารางเมตร โรงพยาบาล ศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ แห่ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(M67020013161)
newประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗(M67020013668)

newวันที่ ๒๒ ก.พ ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ

newวันที่ ๒๒ ก.พ ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

newวันที่ ๑๔ ก.พ ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานบริการ

newวันที่ ๑๔ ก.พ ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

newวันที่ ๙ ก.พ ๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๙๐ ตร.ม โรงพยาบาลศรีสงคราม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๙ ก.พ ๖๗ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็น ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา และ พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๑

newวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๔ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา และ พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

newวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา

newวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗  ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

new วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

newวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

newวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รายการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๖๙๐ ตร.ม. จำนวน ๑ แห่ง)

newวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ครั้งที่ ๑ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา และ พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

new วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๓ พศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา และ พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

new๒๑ พศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

newวันที่ ๒๐ พศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ

newวันที่ ๒๐ พศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๗ พศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๖ พศจิกายน ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

newวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ ๑)จำนวน ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา และ ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา

 newวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖ ประกาศไม่มีผู้มาสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

newวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ อัตรา

newวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖ ประกาศไม่มีผู้มาสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

newวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

newวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

newวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๖  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ , พนักงานบริการ จำนวน ๓ อัตรา

newวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

newวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ อัตรา

newวันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๗,๗๒๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

newวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พนักงานประจำห้องยา จำนวน ๓ อัตรา

newวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่องจ้างต่อเติมอาคารห้องผ่าตัด-ห้องคลอด จำนวน ๑ งาน

newวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖  ประกาศไม่มีผู้มาสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา 

newวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พนักงานประจำห้องยา จำนวน ๓ อัตรา

newวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พนักงานประจำห้องยา จำนวน ๔ อัตรา

newวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖ ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

newวันที่ ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา 

newวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน  ๑ ตำแหน่ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ๒ อัตรา 

newวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน ๑ อัตรา

newวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ๔ ตำแหน่ง  ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน

newวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รปภ.) จำนวน ๑ อัตรา

newวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน  ๔ ได้แก่ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พนักงานขับรถยนต์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน

newวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานบริการ(รปภ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ (รายวัน)  จำนวน ๕ อัตรา 

newวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  ๔ อัตรา 

newวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๖  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ อัตรา 

newวันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

newวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ    จำนวน          ๒ อัตรา 

newวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม ไม่มีผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ อัตรา 

newวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา 

newวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงครามเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ อัตรา 

newวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖  ประกาศโรงพยาบาลศรีสงคราม จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๘๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

newวันที่ ๒๔ ก.พ ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา

newวันที่ ๒๒ ก.พ ๒๕๖๖ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

newวันที่ ๑๕ ก.พ ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๕ ก.พ ๒๕๖๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๐ ก.พ ๒๕๖๖ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม

newวันที่ ๑๐ ก.พ ๒๕๖๖ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม

newวันที่ ๙ ก.พ ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษาชีวิต จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

newวันที่ ๗ ก.พ ๒๕๖๖  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๖ ก.พ ๒๕๖๖  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๐ ม.ค ๒๕๖๖ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษาชีวิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๗ ธ.ค ๒๕๖๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๖ ธ.ค ๒๕๖๕ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษาชีวิต จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๓ ธ.ค ๒๕๖๕ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่  ๓๑  ต.ค.  ๒๕๖๕   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษาชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

newวันที่  ๓๑  ต.ค.  ๒๕๖๕   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

newวันที่  ๓๑  ต.ค.  ๒๕๖๕   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

newวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

newวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒newวันที่ ๓๐ ก.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๙ ก.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๒ ก.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๑ ก.ย ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

newวันที่ ๒๐ ก.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๔ ก.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๔ ส.ค ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๘ ก.ค ๒๕๖๕  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

newวันที่ ๒๔ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๔ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๔ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๑ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๖ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๖ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๕ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๐ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖,๗๖๘ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

newวันที่ ๑ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๕ ประกาศขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ศสล. ๔ ชั้น จำนวน ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉเพราะเจาะจง ครั้งที่ ๒

newวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๓ พ.ค ๒๕๖๕  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๘ พ.ค ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๗ พ.ค ๒๕๖๕ ประกาศขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ศสล. ๔ ชั้น จำนวน ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉเพราะเจาะจง


icon hotวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

newวันที่ ๒๘ เม.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๕ เม.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๒ เม.ย ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๘ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๒๑ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๑๕ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๗ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

newวันที่ ๗ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๔ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๔ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 

newวันที่ ๒ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

newวันที่ ๒๘ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

newวันที่ ๒๔ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

newวันที่ ๒๔ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

newวันที่ ๑๗ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๕ ก.พ  ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๕ ก.พ  ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๕ ม.ค ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๑ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๐ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๗ พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  นักโภชนาการ

newวันที่ 13 พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  นักโภชนาการ 

newวันที่ ๒ พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  นักโภชนาการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ศรีสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

newวันที่ ๑ พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๙ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๙ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
newวันที่ ๒๙ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

newวันที่ ๒๗ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๐ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๑๒ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

newวันที่ ๑๑ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

new วันที่ ๑ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

newวันที่ ๒๓ ก.ย ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกะทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

newวันที่ ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ผ่านระบบ (e-bidding)

newวันที่ ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

newวันที่ ๑๕ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาบวิชาชีพ

newวันที่ ๗ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ 

newวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ 

newวันที่ ๒๐ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ 

newวันที่ ๑๔ พ.ค ๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยระบบ (e-bidding)

newวันที่ ๑๒ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกะทรวงสาธารณสุขทั่วไป

newวันที่ ๒๘ มี.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

newวันที่ ๒๐ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๙ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

newวันที่ ๑๓ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๓ รายการ

newวันที่ ๑๓ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

newวันที่ ๒๘ ธ.ค ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา

newวันที่ ๒๔ ธ.ค ๒๕๖๓ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๓ รายการ ด้วยระบบ (e-bidding)

newวันที่ ๑๕ ธ.ค ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัคเลือก

newวันที่ ๒๔ พ.ย ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ

newวันที่ ๒๔ พ.ย ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

newวันที่ ๑๓ พ.ย ๒๕๖๓ ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๔ 

newวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

newวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 64

newวันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา

newวันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๒ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยา

newวันที่ ๒๒ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

newวันที่ ๒๑ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

newวันที่ ๑๙ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

newวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทั่วไปในการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง

newวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง

newวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

newวันที่ ๒๘ ก.ย ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๒๙ ก.ย ๒๕๖๓ 

newประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

newประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง

newขออนุมัติประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ

newวันที่ ๘ พ.ค ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัคเลือก
newวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลศรีสงคราม ด้วยวิธีประมูลราคาเหมารวม จำนวน ๒๒๐ รายการ

newวันที่ ๙ มี.ค ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
newวันที่ ๙ มี.ค ๒๕๖๓ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
newวันที่ ๒๐ ก.พ ๒๕๖๓ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

newวันที่ ๒๐ ก.พ ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ อัตรา
newวันที่ ๓๑ ม.ค ๒๕๖๓
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

newวันที่ ๓ ม.ค ๖๓ โรงพยาบาลศรีสงคราม  ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
newรายการที่ ๑ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
newรายการที่ ๒ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก
newรายการที่ ๓ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
newรายการที่ ๔ เครื่องกระต้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์
newรายการที่ ๕ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ๒ หัวตรวจ
newรายการที่ ๖ ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต

 

===================================================================

 

newวันที่ ๓ ธ.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

newวันที่ ๑๗ ต.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปี ๒๕๖๓

 

newวันที่ ๓๐ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

newวันที่ ๓๐ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

 

newวันที่ ๒๘ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

newวันที่ ๒๘ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

 

newวันที่ ๑๖ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา วันที่รับสมัคร ๑๙ ส.ค ๖๒ - ๒๓ ส.ค ๖๒ (ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง) 

 

newวันที่ ๑๕ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา วันที่รับสมัคร ๑๙ ส.ค ๖๒ - ๒๓ ส.ค ๖๒ 

 

newวันที่ ๒๒ ก.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
newวันที่ ๒๒ ก.ค ๒๕๖๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รยการ

 

newวันที่ ๑๑ มิ.ย ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

 

newวันที่ ๑๑ มิ.ย ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  จำนวน ๒ อัตรา

 

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๒ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๒ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

              วันที่ ๒๒ พ.ค ๒๕๖๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

 

              วันที่ ๒๒ พ.ค ๒๕๖๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

 

              วันที่ ๓ พ.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

 

             วันที่ ๒๑ มี.ค ๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

             วันที่ ๒๑ ม.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
             วันที่ ๒๑ ม.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

             วันที่ ๒๖ ธ.ค ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 

            วันที่ ๒๔ ธ.ค ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 

            วันที่ ๒๐ ธ.ค ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

 

            วันที่ ๒๐ ธ.ค ๒๕๖๑  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

 

             วันที่ ๑๗ ธ.ค ๒๕๖๑ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา วันที่รับสมัคร ๑๗ ธ.ค ๖๑ - ๒๑ ธ.ค ๖๑  

 

            วันที่ ๓๐ พ.ย ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

 

            วันที่ ๓๐ พ.ย ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

 

            วันที่ ๒๑ พ.ย ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 

            วันที่ ๑๒ พ.ย ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ และ เลื่อนวันสอบ ตามที่แนบในประกาศ

 

            วันที่ ๕ ก.ย ๒๕๖๑ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ อัตรา วันที่รับสมัคร ๕ พ.ย ๖๑ - ๙ พ.ย ๖๑  

 

            วันที่ ๑๘ ต.ค ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เว็บไซต์ภายนอก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1595151

Your IP: 3.230.173.188
Server Time: 2024-06-20 20:54:30