WELCOME TO SRISONGKRAM HOSPITAL

ระบบงานภายใน

เข้าสู่ระบบ

Facebook

ประชาสัมพันธ์

newวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่  ๓๑  ต.ค.  ๒๕๖๕   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รักษาชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

newวันที่  ๓๑  ต.ค.  ๒๕๖๕   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

newวันที่  ๓๑  ต.ค.  ๒๕๖๕   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

newวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

newวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


newวันที่ ๓๐ ก.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๙ ก.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๒ ก.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๑ ก.ย ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

newวันที่ ๒๐ ก.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๔ ก.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๔ ส.ค ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๘ ก.ค ๒๕๖๕  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

newวันที่ ๒๔ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๔ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๔ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๑ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๖ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๖ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๕ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๐ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๖,๗๖๘ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

newวันที่ ๑ มิ.ย ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๕ ประกาศขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ศสล. ๔ ชั้น จำนวน ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉเพราะเจาะจง ครั้งที่ ๒

newวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๓ พ.ค ๒๕๖๕  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๘ พ.ค ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน ๒ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๗ พ.ค ๒๕๖๕ ประกาศขายมูลดินที่ได้จากการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ศสล. ๔ ชั้น จำนวน ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉเพราะเจาะจง


icon hotวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

newวันที่ ๒๘ เม.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๕ เม.ย ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๒ เม.ย ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๘ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๒๑ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๑๕ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๗ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

newวันที่ ๗ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๔ มี.ค ๒๕๖๕  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๔ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชี 

newวันที่ ๒ มี.ค ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

newวันที่ ๒๘ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

newวันที่ ๒๔ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

newวันที่ ๒๔ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

newวันที่ ๑๗ ก.พ ๒๕๖๕ ประกาศขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๕ ก.พ  ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๕ ก.พ  ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๕ ม.ค ๒๕๖๕ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๑ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๒๐ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑ ธ.ค ๒๕๖๔ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

newวันที่ ๑๗ พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  นักโภชนาการ

newวันที่ 13 พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  นักโภชนาการ 

newวันที่ ๒ พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  นักโภชนาการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป รพ.ศรีสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

newวันที่ ๑ พ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๙ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๙ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
newวันที่ ๒๙ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

newวันที่ ๒๗ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๑ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๐ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง 

newวันที่ ๑๒ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

newวันที่ ๑๑ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

new วันที่ ๑ ต.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

newวันที่ ๒๓ ก.ย ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกะทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

newวันที่ ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ผ่านระบบ (e-bidding)

newวันที่ ๑๘ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

newวันที่ ๑๕ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพยาบาบวิชาชีพ

newวันที่ ๗ มิ.ย ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ 

newวันที่ ๒๗ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ 

newวันที่ ๒๐ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าหนักงานพัสดุ 

newวันที่ ๑๔ พ.ค ๒๕๖๔ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยระบบ (e-bidding)

newวันที่ ๑๒ พ.ค ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกะทรวงสาธารณสุขทั่วไป

newวันที่ ๒๘ มี.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

newวันที่ ๒๐ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๔ ตำแหน่ง

newวันที่ ๑๙ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

newวันที่ ๑๓ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๓ รายการ

newวันที่ ๑๓ ม.ค ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

newวันที่ ๒๘ ธ.ค ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕ อัตรา

newวันที่ ๒๔ ธ.ค ๒๕๖๓ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน ๓ รายการ ด้วยระบบ (e-bidding)

newวันที่ ๑๕ ธ.ค ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีคัคเลือก

newวันที่ ๒๔ พ.ย ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ

newวันที่ ๒๔ พ.ย ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

newวันที่ ๑๓ พ.ย ๒๕๖๓ ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๔ 

newวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

newวันที่ ๓๐ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมปี 64

newวันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยา

newวันที่ ๒๖ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง

newวันที่ ๒๒ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจิตวิทยา

newวันที่ ๒๒ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2

newวันที่ ๒๑ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

newวันที่ ๑๙ ต.ค ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

newวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓ ประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทั่วไปในการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง

newวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง

newวันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ ตำแหน่ง

newวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

newวันที่ ๒๘ ก.ย ๒๕๖๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ ๒๙ ก.ย ๒๕๖๓ 

newประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

newประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง

newขออนุมัติประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ

newวันที่ ๘ พ.ค ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัคเลือก
newวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๓ ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของโรงพยาบาลศรีสงคราม ด้วยวิธีประมูลราคาเหมารวม จำนวน ๒๒๐ รายการ

newวันที่ ๙ มี.ค ๒๕๖๓ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
newวันที่ ๙ มี.ค ๒๕๖๓ ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
newวันที่ ๒๐ ก.พ ๒๕๖๓ ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

newวันที่ ๒๐ ก.พ ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๔ อัตรา
newวันที่ ๓๑ ม.ค ๒๕๖๓
 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

newวันที่ ๓ ม.ค ๖๓ โรงพยาบาลศรีสงคราม  ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
newรายการที่ ๑ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์
newรายการที่ ๒ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก
newรายการที่ ๓ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ
newรายการที่ ๔ เครื่องกระต้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์
newรายการที่ ๕ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ ๒ หัวตรวจ
newรายการที่ ๖ ตู้ปลอดเชื้อ class ll ไม่น้อยกว่า ๖ ฟุต

 

===================================================================

 

newวันที่ ๓ ธ.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

newวันที่ ๑๗ ต.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปี ๒๕๖๓

 

newวันที่ ๓๐ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

newวันที่ ๓๐ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

 

newวันที่ ๒๘ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

newวันที่ ๒๘ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

 

newวันที่ ๑๖ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา วันที่รับสมัคร ๑๙ ส.ค ๖๒ - ๒๓ ส.ค ๖๒ (ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง) 

 

newวันที่ ๑๕ ส.ค ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา วันที่รับสมัคร ๑๙ ส.ค ๖๒ - ๒๓ ส.ค ๖๒ 

 

newวันที่ ๒๒ ก.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ
newวันที่ ๒๒ ก.ค ๒๕๖๒ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รยการ

 

newวันที่ ๑๑ มิ.ย ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา

 

newวันที่ ๑๑ มิ.ย ๒๕๖๒ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)  จำนวน ๒ อัตรา

 

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๒ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

newวันที่ ๓๑ พ.ค ๒๕๖๒ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

              วันที่ ๒๒ พ.ค ๒๕๖๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

 

              วันที่ ๒๒ พ.ค ๒๕๖๒ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

 

              วันที่ ๓ พ.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีคัดเลือก

 

             วันที่ ๒๑ มี.ค ๒๕๖๒ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

             วันที่ ๒๑ ม.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยระบบ e-bidding
             วันที่ ๒๑ ม.ค ๒๕๖๒ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยระบบ e-bidding

 

             วันที่ ๒๖ ธ.ค ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 

            วันที่ ๒๔ ธ.ค ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

 

            วันที่ ๒๐ ธ.ค ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ

 

            วันที่ ๒๐ ธ.ค ๒๕๖๑  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

 

             วันที่ ๑๗ ธ.ค ๒๕๖๑ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา วันที่รับสมัคร ๑๗ ธ.ค ๖๑ - ๒๑ ธ.ค ๖๑  

 

            วันที่ ๓๐ พ.ย ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

 

            วันที่ ๓๐ พ.ย ๒๕๖๑ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

 

            วันที่ ๒๑ พ.ย ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

 

            วันที่ ๑๒ พ.ย ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ และ เลื่อนวันสอบ ตามที่แนบในประกาศ

 

            วันที่ ๕ ก.ย ๒๕๖๑ โรงพยาบาลศรีสงคราม รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน ๗ อัตรา วันที่รับสมัคร ๕ พ.ย ๖๑ - ๙ พ.ย ๖๑  

 

            วันที่ ๑๘ ต.ค ๒๕๖๑ ประกาศเผยแพร์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เว็บไซต์ภายนอก

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1414552

Your IP: 3.236.65.63
Server Time: 2022-11-29 06:43:46